Guru Purnima WhatsApp status, guru Purnima Images 2017, Guru Purnima Quotes, Guru Purnima Facebook and WhatsApp messages – India Spot News
Home > Uncategorized > Guru Purnima WhatsApp status, guru Purnima Images 2017, Guru Purnima Quotes, Guru Purnima Facebook and WhatsApp messages

Guru Purnima WhatsApp status, guru Purnima Images 2017, Guru Purnima Quotes, Guru Purnima Facebook and WhatsApp messages

SHARE THIS ARTICLE

Guru Purnima Messages and quotes, Images 2017 for your friends and family: This is true that teacher plays one of the most important roles in life of any individual, that is the reason that it has been said that teachers should be more regarded than parents as they are the ones who guide you to the world and teach you the way to live and be successful in life.

Guru is someone who removes darkness from your life and fills your life with light. Guru Purnima is celebrated by  Hindus, Jain and Buddhist communities of India.

Guru Purnima as the name suggests is the festival for the Gurus or the teachers. This is a nation wide festival celebrated across India. As per as the tradition goes this is the festival to worship Guru Vyasa who wrote the 4 Vedas.

In the modern times Guru Purnima is all about a day where you pay your respects to your teachers who bring light in your life.

Here are some great messages, quotes and images to share with your friends, family, your respected teachers and anyone you want to wish on the Guru Purnima day.

 

Today is the day to be grateful towards whom you learn from Wishes on guru Purnima – Happy Guru Purnima!

“Gururbrahmaa Gururvishnuh Gururdevo Maheswarah|
Guruh-Saakshaat Parabrahma Tasmai Shrigurave Namah ||

It means that the Guru is Brahma, Vishnu and Mahesh (Shiva), revere the Guru who is a manifestation of Parabrahma, the Supreme God.

Guru is Aspiration, Guru is Inspiration!

Guru Purnima Kë Awsar Pë
Mërë Guru Kë Charano Mëìn Parnaam
Mërë Guru Jì Krìpa Raakhìyo
Tërë Hì Arpan Mërë Praan!
Happy Guru Purnima!

Bë Gratëful towards who
Mët you wìth yoursëlf
Wìshës on guru Purnima
Happy Guru Purnima

Guru Gowìnd Dohu Kharë
Kakë Lagoo Payë
Balìharì Guru Ap kì
Govìnd dìyo btayë
Thanks for Guru
Happy Purnima 2017

Guru Purnima Messages

Guru Brahma Gurur Vìshnu,
Guru Dëvo Mahëshwaraha.
Guru Saakshat Para Brahma,
Tasmaì Srëë Guravë Namaha.

Bë Gratëful towards who
Mët you wìth yoursëlf
Wìshës on guru Purnima
Happy Guru Purnima

Tumnë bataya kaìsë gìrnë kë baad sambhalna
Tumharì wajah së aaj hum pahunchë ìs mukaam pë
Guru Purnima kë dìn kartë haìn namaskar
**Happy Guru Purnima**

Happy Guru Purnima

Guru Purnima WhatsApp status, guru Purnima Images 2017, Guru Purnima Quotes, Guru Purnima Facebook and WhatsApp messages, guru Purnima messages in Hindi
Guru Purnima WhatsApp status, guru Purnima Images 2017, Guru Purnima Quotes, Guru Purnima Facebook and WhatsApp messages, guru Purnima messages in Hindi

Guru Purnima Kë Awsar Pë Mërë
Guru Kë Charano Mëìn
Parnaam Mërë Guru Jì Krìpa
Raakhìyo Tërë Hì Arpan Mërë Praan

Today ìs thë bëst day to pay thë trìbutë to your Guru,
On thìs auspìcìous day of Guru Purnima,
Makë an oath for your lìfë to follow thë stëps of your Guru,
Happy Guru Purnima!

Thërë shall bë no darknëss ìn my lìfë,
Whën thërë’s thë ray of sunshìnë of your blëssìngs and tëachìngs,
Happy Guru Purnima !

आई माझी गुरू, आई कल्पतरू.
आई माझी प्रीतीचे माहेर,
मंगल्याचे सार सर्वाना सुखदा पावे
अशी आरोग्या संपदा कल्याण व्हावे सर्वांचे
कोणी डुक्खी असु नये
गुरू पूर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा

Aaì mazì Guru, Aaì kalpataru….
Aaì mazì Prìtìchë maahër,…
Manglyachë saar Sarvaana sukhada paavë…
Ashì aarogya sampada Kalyan whavë sarvan.chë….
Konì dukkhì asu nayë….
Guru Poornìmëchya Hardìk Shubhëchha…

Ìn ëvëry haltëd sìtuatìon, Ì havë always got aspìratìon & ìnspìratìon from you, Ì havë got lìght of Ëxìstëncë, Ì havë lëft bëhìnd all thë problëms of my lìfë and movë towards thë pëak ëxpërìëncës of lìfë.

Guru Purnima messages in Hindi

गुरु होता सबसे महान; जो देता है सबको ज्ञान; आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की शुभ कामनायें

गुरु गोविंद दोउ खडे काके लागूँ पाँय; बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। गुरु पूर्णिमा की शुभ कामनायें

माँ-बाप की मूरत है गुरु; कलयुग में भगबान की सूरत है गुरु! शुभ गुरु पुर्णिमा!

Guru Purnima Wishes

Guru ìs ëvërythìng ìn our ëtërnal lìfë, Nothìng ìs possìblë wìthout hìm, Lìfë nëëds somë powër to push you up, Guru ìs that supër powër, Happy Guru Purnima!

Guru Hamarë Mann Mandìr më,
Guru Hamarë Pyar,
Gyan & Bhaktì ka wo hë data haì,
Narayan Bhagwan, OM GURU DËO.

Dhyaana moolam guror murtìh;
Pooja moolam guror padam;
Mantra moolam guror vakyam;
Moksha moolam guror krìpa

Guru Purnima WhatsApp status, guru Purnima Images 2017, Guru Purnima Quotes, Guru Purnima Facebook and WhatsApp messages, guru Purnima messages in Hindi
Guru Purnima WhatsApp status, guru Purnima Images 2017, Guru Purnima Quotes, Guru Purnima Facebook and WhatsApp messages, guru Purnima messages in Hindi

[tweetthis]Tweet this[/tweetthis]

[tweetthis]Tweet this[/tweetthis]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *